BAZHOU MAINLAN PETROCHEMICAL

Industrial lubricants distributor
Korla, Xinjiang, CHNNo. 37-42, Tiemenguan Road, Korla, Xinjiang
Korla, Xinjiang
841000

0996-2297763www.bzmlsy.com.cn