GANZHOU SHILI LUBRICANT CO.

Industrial lubricants distributor
Ganzhou, Jiangxi, CHN#7-8, 8th building, Shan Shui Ren Jia, New Gannan Avenue,
Ganzhou, Jiangxi
341000

0797-8120258http://www.ganzhoushili.com