Guangxi AiFuTe Lube Ltd., Co.

Industrial lubricants distributor
Liuzhou, Guangxi, CHN#2, 3rd building, 7 Block, Zhongshan Garden, #5 Xihuan Road, Liuzhou City, Guangxi Province
Liuzhou, Guangxi
545007

0772-3702598