GUANGXI GUIFU PETRO CO., LTD

Industrial lubricants distributor
Nanning, Guangxi, CHNGui Chuan Lu, Xingning Qu
Nanning, Guangxi
530022

0771 3317799www.gxgfsh.com