GUANGZHOU TENGFU

Industrial lubricants distributor
Guangzhou, Guangdong, CHNRm 601, Block D4, Linghui Chuangzhan Business Centre, Huicai Road, Zhucun,
Guangzhou, Guangdong
510600

(+86)020-32236333www.gztfhg.com.cn