TJ Meicheng Hairunfu Lubes Selling Co. Ltd.

Industrial lubricants distributor
Tianjin, Tianjin, CHN3-33-2 Xin Nan Ma Lu Wu Jin Building, Yan An Road, Nan Kai District, Tianjin, China
Tianjin, Tianjin
300211

022-82231985, 022-28333135http://www.mobiltj.com