Xichang Shangwu Trading Co., Ltd.

Industrial lubricants distributor
Xichang, Sichuan, CHNXing Sheng Lu, Liangshan Yizuzizhizhou
Xichang, Sichuan
615000

0834-2503776