Xinjiang Tufa Xinxi keji Ltd. Co.,Ltd.

Industrial lubricants distributor
Urumqi, Xinjiang, CHNNo. 40, Wuchang Road, Economic Technique Development District, Urumqi, Xinjiang
Urumqi, Xinjiang
830026

0991-3740420