XINYU JIANGFU TRADING CO.

Industrial lubricants distributor
Xinyu, Jiangxi, CHNRoom 202-302, A Block, 48th Building, Mingxing International Hardware Center
Xinyu, Jiangxi
338000

0790-6662108http://www.jfmobil.com